PRIVACYVERKLARING

@maaike. online legal support is een juridische dienstverlener die bedrijven ondersteunt bij het maken van commerciële contracten, algemene voorwaarden en privacyverklaringen. Daarnaast adviseert @maaike. online legal support ondernemers op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht & privacy recht (AVG). De diensten worden aangeboden via onze website www.onlinelegalsupport.nl en onze social media kanalen: Instagram, Facebook en LinkedIn.

Als u diensten bij ons afneemt, onze website bezoekt of het online contactformulier op onze website invult, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
@maaike. online legal support, Vaartweg 101 5106 NB Dongen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76127478.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@onlinelegalsupport.nl of het contactformulier.

PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF
 2. Voor- en achternaam
 3. Vestigingsadres en postadres van eenmanszaak en VOF
 4. KvK-nummer van eenmanszaak en VOF
 5. Emailadres
 6. Telefoonnummer
 7. Social media accountnamen
 8. Klantnummer, opdrachtnummer en factuurnummer van eenmanszaak en VOF
 9. IP-adres

HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt in een intakegesprek, via email, een vragenlijst, telefoon of het online contactformulier op onze website of we hebben ze verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of uw social media kanalen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  – Voor het communiceren met de opdrachtgever via telefoon en email
  – Voor het uitbrengen van een offerte
  – Voor het opstellen van uw contract of het geven van juridisch advies
  – Voor het maken en versturen van de factuur
 2. REAGEREN OP UW VRAAG/VERZOEK
  Als u contact met ons opgenomen heeft via telefoon, email, het online contactformulier, whatsapp of social media.
 3. REAGEREN OP UW REACTIE OP ONZE BLOGPOST
  Als u een reactie plaatst onder een blogpost, worden uw gegevens bewaard zodat wij kunnen reageren op uw bericht.
 4. BEZOEK WEBSITE
  Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken.
 5. VERSTUREN ATTENTIE
  Om met de feestdagen per post een kleine attentie te kunnen versturen.
 6. REVIEWS
  Om reviews te kunnen delen op onze social media kanalen en onze website. Reviews worden alleen met toestemming gedeeld.
 7. SUPPORT DIENSTEN
  Om extra services per email aan te kunnen bieden die verband houden met de gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld het jaarlijks up to date houden van uw juridische documenten.

Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

BEWAARTERMIJN
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.

 1. Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 2. Emailberichten, contactformulieren en whatsapp berichten worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Reacties onder een blogpost blijven in principe staan, tenzij u een verwijderingsverzoek bij ons indient of de blogpost wordt verwijderd van de website.
 4. De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
 5. Reviews worden pas verwijdert, nadat u een verzoek tot verwijdering bij ons ingediend heeft.

DELEN MET DERDEN
@maaike. online legal support verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting en email: mijndomein.nl
 • Website software: WordPress.org;
 • Telecommunicatie: dubline.nl en kpn.nl
 • Website statistieken: Google Analytics

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur u verzoek dan per email naar info@onlinelegalsupport.nl of vul ons contactformulier in.  

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DATAPORTABILITEIT
Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

BEVEILIGING
Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up en een goede anti virusscanner op onze computer zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een email naar info@onlinelegalsupport.nl of vul ons contactformulier in.  

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra u op ‘Accepteren’ drukt, geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken.

FUNCTIONELE COOKIES
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. U hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want uw gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig.

GOOGLE ANALYTICS
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Gegevens die hiermee worden verzameld, zijn geanonimiseerd. Google zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u Google’s Privacy Policy bekijken.

MARKETING COOKIES
Op onze website worden geen advertentiecookies gebruikt.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN COOKIES
Via uw browserinstellingen van uw computer kunt u cookies uitschakelen en verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

SOCIAL MEDIA
Om het voor u makkelijk te maken de content op onze website te delen via social media, zijn er op onze website buttons opgenomen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. @maaike. online legal support heeft daar geen invloed op. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

GEPLAATSTE COOKIES
Google Analytics (statistieken anoniem)
Naam, bewaartermijn en functie
_gid, 1 dag, bijhouden en volgen van paginaweergaven
_ga, 2 jaar, bewaren van een unieke gebruikers ID
_gat, 1 minuut, filteren van verzoeken van bots

Google Fonts (web-lettertypen)
Naam, bewaartermijn en functie
Google Fonts API, geen, vraagt het IP adres op

Facebook (social media buttons)
Naam, bewaartermijn en functie
fbm_, 1 jaar, opslaan van account details
_fbc, 2 jaar, bewaart laatste bezoek
fbm_*, 1 jaar, opslaan van account details
xs, 3 maanden, bewaren van een unieke ID sessie
datr, 2 jaar, voorkomen van fraude
sb, 2 jaar, opslaan van browserspecificaties
*_fbm, 1 jaar, opslaan van account details
wd, 1 week, bepalen van schermresolutie
act, 90 dagen, ingelogd houden van gebruikers
c_user, 90 dagen, opslaan van een unieke user ID
csm, 90 dagen, voorkomen van fraude

Diversen
Naam en bewaartermijn
complianz_config, 365 dagen
complianz_consent_status, 365 dagen
complianz_policy_id, 365 dagen

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Schuiven naar boven