Wetswijzigingen per 1 juli 2022

Wetten en regels zijn altijd in beweging. Je hebt er een dagtaak aan om als ondernemer al die (veranderende) wetten en regels bij te houden. Toch hoor jij de wet te kennen. Om je te helpen heb ik in dit blog de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2022 samengevat. Ook blik ik nog even terug op de wetswijzigingen van het afgelopen half jaar. Zo blijf jij op de hoogte en kun je met een gerust hart ondernemen.

Terugblik

Voordat we naar de komende wetswijzigingen per 1 juli 2022 gaan kijken, neem ik je nog even mee terug in de tijd. Een half jaar geleden schreef ik al een blog over de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2022. Je leest de blog: “Wetswijzigingen per 1 januari 2022″ hier terug. De belangrijkste wijzigingen waren:

 • De verlenging van de geldigheidstermijn van cadeaubonnen van één naar twee jaar;
 • Meldplicht voor nieuwe zorgverleners;
 • Stijging van de Milieu-investeringsaftrek (MIA);
 • Verbod op rookruimtes in het bedrijfsleven;
 • Stijging minimum loon;
 • Betere bescherming voor klokkenluiders;
 • Stijging bijtelling op elektrische auto’s;
 • Stijging belasting op benzine- en dieselauto’s;
 • Afscherming woonadressen in het Handelsregister van de KvK;
 • Geen eenzijdige gedwongen openingstijden voor winkels;
 • Nieuwe eisen aan drempels nieuwbouwwoningen;
 • Belastingvrijstelling op subsidies tijdens coronacrisis;
 • Verbod op sigarettenautomaten horeca;
 • Lagere belasting voor BV’s en NV’s met lagere winst;
 • Strengere toegangseisen milieu zone voor vrachtauto’s;
 • Nieuwe regels voor webshops en online platforms;
 • Verdere daling zelfstandigenaftrek.

De wetswijzigingen per 1 juli 2022

Ook per 1 juli verandert er weer het één en ander. Hieronder vind je de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli terug en de wetswijzigingen die ingegaan zijn in de periode na 1 januari 2022.

Verlaging btw op energie

Om de hoge gasprijs te compenseren, wordt de energiebelasting op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming verlaagd naar 9%. Het betreft een tijdelijke verlaging die waarschijnlijk tot en met eind 2022 geldt.

Betalingstermijn voor grote bedrijven wordt verkort

Grote bedrijven moeten voortaan binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum de factuur van het midden- en kleinbedrijf of de zelfstandig ondernemer betalen. Voorheen was de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven zestig kalenderdagen als hierover onderling geen andere afspraken waren gemaakt. Bedrijven kunnen onderling andere afspraken maken in algemene voorwaarden of een overeenkomst. Wanneer jij een kortere betalingstermijn wenst bijv. 10 of 14 kalenderdagen, blijft dat dus mogelijk.

Bezoekadres in Handelsregister kan voortaan afgeschermd worden

Als zzp’er is je bezoekadres vaak hetzelfde als je privéadres. Dit bezoekadres staat vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het geval er sprake is van een waarschijnlijke of concrete dreiging voor jou of een medebewoner, wordt het mogelijk je bezoekadres af te schermen. Zo staat het niet meer openbaar vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor Bv’s en Nv’s is het door Europese regelgeving niet mogelijk om preventief het bezoekadres af te laten schermen.

Heldere arbeidsvoorwaarden voor werknemers

Per augustus 2022 gaat de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Heb jij werknemers in dienst? Dan krijg je een uitgebreidere informatieplicht. Je moet jouw werknemers bij indiensttreding voortaan schriftelijk informeren over o.a.:

 • vakantie- en verlofregelingen;
 • locatie van de arbeid;
 • duur en voorwaarden van de proeftijd;
 • eventuele opleidingen die gevolgd kunnen worden;
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • onderdelen van het loon bijv. een bonus.

Nevenactiviteiten

Ook is het niet meer toegestaan om een werknemer zomaar te verbieden om buiten zijn werktijden andere werkzaamheden te verrichten. Dit mag alleen nog als je hier een goede reden voor hebt. Hierbij kan gedacht worden aan het beschermen van bedrijfsinformatie of het voorkomen van belangenconflicten. Er kan dus niet meer zondermeer een nevenactiviteiten beding opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst.

Oproepkrachten

Heb je oproepkrachten in dienst? Dan moet je met de invoering van bovengenoemde wet je werknemers voortaan informeren over wanneer zij kunnen worden opgeroepen. Oproepen buiten de door jou aangegeven dagen en tijdvakken mogen door de werknemer geweigerd worden.

Rookmelder

Op elke verdieping in een bestaande woning moet voortaan verplicht een rookmelder hangen. Verhuur jij een huis? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Voor nieuwbouwwoningen bestond deze verplichting al.

Omkering bewijslast

De omkering van de bewijslast voor producten is verlengd naar 1 jaar. Wanneer een door jou verkocht product kapot gaat binnen dat jaar, moet jij als verkoper bewijzen dat het gebrek is ontstaan nadat je het product hebt verkocht. Kun je dat niet? Dan wordt er automatisch vanuit gegaan dat het gebrek al ten tijde van de koop aanwezig was. Jij dient het product dan te repareren, vervangen of geld terug te geven.

Influencers en reclame

Influencers moeten zich voortaan houden aan de Mediawet en dus aan de regels voor het maken van reclame. Dit betekent o.a. dat de influencer duidelijk aan moet geven dat er sprake is van reclame.

 • Heb je meer dan 500.000 volgers/abonnees;
 • Upload je minimaal 24 video’s per jaar;
 • Word je hiervoor beloond en
 • Sta je ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,

dan moet je jezelf aanmelden bij het Commissariaat voor de Media.

Uitbreiding verbod tabaksreclame uitgebreid

Enkel uitgezonderde speciaalzaken mogen vanaf 1 juli nog reclame maken voor tabaksproducten. Uitgezonderde speciaalzaken zijn o.a. zaken die alleen tabaksproducten, dagbladen en loten verkopen en zijn geregistreerd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Ook bestaande kleine zaken die aan de voorwaarden voldoen vallen onder de uitzondering. Tabaksreclame mag niet van buiten de winkel zichtbaar zijn.

Informatieplicht eigenaar webshop en online platform

Heb je een webshop of online platform? Dan moet je consumenten voortaan beter informeren:

 • Betalen om hogere plaatsing in zoekresultaten te krijgen, ben je verplicht duidelijk te maken dat dit het geval is;
 • Je bent verplicht reviews te controleren op echtheid;
 • Het is verboden valse consumentenbeoordelingen te (laten) plaatsen;
 • Als platform moet je de consument informeren over wie verantwoordelijk is voor de levering en het afhandelen van retouren;
 • De rechten voor consumenten die gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij persoonsgegevens moeten opgeven, zijn uitgebreid. Hierbij kan gedacht worden aan social media.

In de blog “Nieuwe regels voor webshopeigenaren” worden de regels uitgebreid uiteengezet.

Verbod op misleidende korting

Bied je korting aan op je producten? Dan mag je voortaan niet zomaar een ‘van’-prijs vermelden. De ‘van’-prijs moet de laagste prijs zijn die je gehanteerd hebt in de periode van minimaal 30 dagen voor de korting inging. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat een prijsvermindering ook daadwerkelijk een prijsvermindering is. Het geven van misleidende korting is niet meer toegestaan. Er geldt een uitzondering voor een introductiekorting, acties met een steeds stijgende korting en korting op producten die snel bederven.

Zo, nu ben je weer op de hoogte van de wetswijzigingen per 1 juli 2022 en kun je maatregelen gaan nemen om aan de wet te (blijven) voldoen. Wil je praktisch advies, wil je meer weten over een bepaalde wet of regeling of heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag!

Wetswijzigingen per 1 juli 2022
Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap