Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Wet- en regelgeving is altijd in beweging. Het is onmogelijk om je als ondernemer op de hoogte te houden van alle (steeds veranderende) wetten en regels. Toch wordt van jou als ondernemer verwacht dat je op de hoogte bent van je plichten. Geen nood, ik heb in dit blog de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 onder elkaar gezet. Ook blik ik nog even terug op de wetswijzigingen van het afgelopen half jaar. Zo kun jij met een gerust hart doen waar jij goed in bent, ondernemen.

Terugblik

In het blog Wetswijzigingen per 1 januari 2023″ kondigde ik de wetwijzigingen aan die begin dit jaar ingegaan zijn. De belangrijkste wijzigingen waren:

 1. Afschermen bezoekadres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mogelijk;
 2. Misleidende korting verboden;
 3. Geen e-sigaretten met smaakjes meer;
 4. Stijging wettelijk minimumloon;
 5. Berekening hoogte kinderopvangtoeslag anders;
 6. Wijzigingen bij schuld aan eigen BV;
 7. Stijging onbelaste reiskostenvergoeding;
 8. Wijziging energiekosten;
 9. Verplicht minimum voor energielabel kantoorgebouw.

De wetswijzigingen per 1 juli 2023

Natuurlijk is er per juli ook weer het één en ander veranderd. Hieronder vind je de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 terug en de wetswijzigingen die ingegaan zijn in de periode na 1 januari 2023.

Verbod op gratis plastic verpakkingen bij voedsel zonder verdere bereiding

Er is al veel om te doen geweest en je hebt het vast al voorbij zien komen op één of ander social media platform. Per 1 juli zijn de plastic bakjes waarin je friet (of patat), broodjes, salades of bijv. pokebowls kunt kopen, verboden tenzij je de consument om een toeslag vraagt. Je dient dus een toeslag in rekening te brengen voor het plastic verpakkingsmateriaal. Het verbod geldt ook voor wegwerpbekers,- bordjes, of -bestek.

Inzamelpunt oude kleding

Produceer of importeer je textiel, dan ben je vanaf 1 juli 2023 verplicht om een inzamelpunt voor oude kleding aan te bieden. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid voor kleding inzamelpunten van de gemeente naar de textielproducenten en importeurs.

Geen online verkoop van sigaretten, sigaren of elektronische sigaretten meer

Tabaksproducten mogen alleen nog verkocht worden als ‘koper en verkoper tegelijk aanwezig zijn’. In de praktijk betekent dit dat de online verkoop van sigaretten, sigaren en elektronische sigaretten per 1 juli verboden is. Het verbod geldt ook voor ‘aanverwante producten’ zoals filterhulzen of navulverpakkingen.

Stijging wettelijk minimumloon

Heb je personeel, dan moet je jouw werknemers (21 jaar en ouder) vanaf 1 juli 2023 minimaal het volgende wettelijk minimumloon betalen: € 1.995 bruto per maand. Dat is een stijging van 3,13% ten opzichte van begin dit jaar.

Nieuwe regels m.b.t. zieke werknemers

Pensioengerechtigde medewerker

Heb je medewerkers in dienst die de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt hebben, dan hoef je deze medewerkers wanneer ze ziek zijn, minder lang door te betalen. De doorbetalingstermijn wordt per 1 juli verlaagd van 13 naar 6 weken. Tegenover de pensioengerechtigde medewerker die per 1 juli 2023 al ziek was, blijft de oude termijn van 13 weken gelden.

Plan van aanpak bij ziekte

Vanaf 1 juli ben je verplicht om samen met de medewerker die al langere tijd ziek is, een plan van aanpak op te stellen over de re-integratie van die medewerker. Dit plan van aanpak stel je samen op binnen twee weken nadat de zieke medewerker bij de bedrijfsarts is geweest. In het plan van aanpak komen o.a. afspraken over:

 • op welke manier en hoe vaak je contact hebt met de medewerker;
 • hoeveel uur de medewerker weer gaat werken;
 • welke werkzaamheden de medewerker uit gaat voeren

Als voorbeeld voor het plan van aanpak kun je de opzet van het UWV gebruiken.

Nieuwe pensioenwet

Onlangs nam de Eerste Kamer een nieuwe pensioenwet aan. Voor de nieuwe pensioenwet geldt een overgangsperiode van 3,5 jaar. Dit betekent in de praktijk dat de afspraken die werkgevers vanaf 1 juli 2023 met hun werknemers maken over het pensioen, in lijn moeten zijn met de nieuwe pensioenwet.

Verbod op ongerichte reclame online kansspelen

Per 1 juli mag er geen ongerichte reclame meer gemaakt worden voor online kansspelen. Dit geldt voor zowel radio- en tv-commercials als ook voor billboards op straat. Gerichte reclame voor online kansspelen is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan.

Wijziging wettelijke rente

Als een consument niet op tijd betaalt, mag je de openstaande vordering verhogen met de wettelijk bepaalde rente. Dit is een schadevergoeding voor niet of te laat betalen. De wettelijke rente wordt per 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%.

Vergunning incassobureaus

Door inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening gelden er strengere regels voor incassobureaus en mogen incassobureaus bepaalde werkzaamheden alleen nog uitvoeren als ze hiervoor een vergunning hebben.

Maximale betaaltermijn van 30 dagen

Op 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan mkb-ondernemers verkort naar 30 kalenderdagen. Voor deze wetswijziging gold een overgangsperiode van 1 jaar. Per 1 juli 2023 dienen dus alle overeenkomsten tussen grote bedrijven en mkb-ondernemers aangepast te zijn op de nieuwe wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Hier lees je terug wat deze wetswijziging ook al weer precies inhoud.

Nieuwe verplichting zorgverleners

Op 1 juli 2023 is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in werking getreden. De nieuwe wet bevat o.a. de verplichting dat medische gegevens voortaan alleen nog elektronisch uitgewisseld mogen worden. Naar verwachting gaat de eerste verplichting uit de wet half 2024 in. Vanaf dan is de huisarts verplicht om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen.

Zo, nu ben je weer op de hoogte van de wetswijzigingen per 1 juli 2023 en kun je maatregelen gaan nemen om aan de wet te (blijven) voldoen. Wil je praktisch advies, wil je meer weten over een bepaalde wet of regeling of heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag!

Wetswijzigingen per 1 juli 2023
Nieuwe regels per 1 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap