Wat is consumentenrecht?

In je algemene voorwaarden kun je het recht gedeeltelijk naar je eigen hand zetten en dus (binnen de grenzen van de wet) je eigen regels bepalen. Als je voor consumenten werkt, zijn die grenzen alleen strenger dan dat je voor bedrijven werkt. Je zult dus rekening moeten houden met het consumentenrecht. Wat dat inhoudt en waar je op moet letten, heb ik voor je op een rijtje gezet.

Consumentenrecht

Een consument wordt bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij (bedrijf) als zwakkere partij gezien. De wetgever vond het daarom noodzakelijk om de consument extra te beschermen en heeft hiervoor aparte regels gemaakt in de wet. De meeste van deze wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht wat betekent dat er niet van af geweken mag worden.

Consumentenkoop

Wanneer jij producten verkoopt aan consumenten, moet je rekening houden met de regels van consumentenkoop. Enkele hiervan worden hieronder genoemd:

Herroepingsrecht bij koop op afstand

Een consument heeft bij online aankopen, aankopen op straat of aan de deur en telefonische aankopen 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het product. Binnen deze deze bedenktijd mag de consument de koop ontbinden. Het herroepingsrecht geldt niet alleen voor producten maar ook als jij een dienst levert. Het herroepingsrecht is o.a. niet van toepassing op producten die speciaal voor de consument op maat gemaakt zijn en producten die kunnen bederven.

Let op: de ondernemer moet de consument voor de koop informeren over het herroepingsrecht, gebeurt dit niet, dan wordt de bedenktijd verlengd tot 12 maanden.

Garantie & gebrekkig product

Bij de aankoop van een product heeft de consument altijd wettelijke garantie. In de wet is bepaald dat de consument recht heeft op een goed product. Wanneer een product gebreken vertoond, moet de verkoper het gratis repareren, omruilen of geld teruggeven. Wanneer een gekocht product binnen 6 maanden kapot gaat, wordt er vanuit gegaan dat het product al ‘gebrekkig’ was op het moment dat het gekocht werd. De verkoper moet in dat geval bewijzen dat dat niet het geval was. Bij consumentenkoop geldt dus een omgekeerde bewijslast.

Onredelijk bezwarende afspraken

Naast de regels van consumentenkoop, moet je als ondernemer ook rekening houden met de regels die je in je algemene voorwaarden op neemt. Deze regels mogen niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn voor de consument. In de wet staan een aantal voorbeelden genoemd van regels die:

  • onredelijk bezwarend zijn, dit wordt ook wel de zwarte lijst genoemd;
  • onredelijk bezwarend kunnen zijn, dit wordt ook wel de grijze lijst genoemd.

Zwarte lijst algemene voorwaarden

Je mag bijvoorbeeld niet in je algemene voorwaarden opnemen dat je zomaar je prijzen kunt verhogen en dat de consument de overeenkomst dan niet mag ontbinden.

Je mag de consument ook niet verplichten een overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen terwijl de overeenkomst per email is gesloten.

Wanneer je in jouw kleine lettertjes toch onredelijk bezwarende bepalingen opneemt, zijn deze vernietigbaar en dus niet geldig.

Grijze lijst algemene voorwaarden

Wanneer je bepalingen uit de grijze lijst opneemt, wordt er vermoedt dat deze onredelijk zijn en is het aan de ondernemer om te bewijzen dat dat niet zo is.

Afspreken met je klant dat de klant een langere opzegtermijn heeft dan jij is een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat. Ook het vragen van onredelijk hoge annuleringskosten is opgenomen.

Voorkom problemen

Voorkom gedonder en zorg ervoor dat je weet aan welke regels je als ondernemer moet voldoen. Informeer de consument tijdig en op de juiste manier en voorkom dat je algemene voorwaarden niet geldig zijn. Heb je een vraag of wil je jouw algemene voorwaarden laten controleren? Neem dan contact met ons op!

Wat is consumentenrecht?
De klant is koning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap