Producten importeren uit China

Het gebeurt aan de lopende band. Ondernemers die producten importeren uit China (of uit een ander land buiten de EU). Om deze producten vervolgens in hun Nederlandse webshop te verkopen. Logisch ook, de productiekosten zijn laag en ze kunnen er werkelijk alles maken. Maar wist je dat dit niet zonder risico is? Dat je als importeur gehouden bent aan wetten en regels? En dat je zelfs aansprakelijk gesteld kunt worden als het product schade veroorzaakt? Hoe dat zit, lees je in deze blog.

Productveiligheid

Als je producten gaat importeren vanuit landen buiten de EU, dan gelden hiervoor verschillende regels. Zo mag je niet zomaar alles importeren. Het product dat je invoert moet voldoen aan Europese én Nederlandse eisen die gelden voor dat product. Allereerst mogen er alleen veilige producten geproduceerd worden. Nu zul je misschien denken, dat is toch de verantwoordelijkheid van de fabrikant? Dat klopt. Maar als de fabrikant gevestigd is in een land buiten de EU en er binnen de EU geen vertegenwoordiger van de fabrikant is, dan wordt jij als importeur gezien als producent. De importeur is in dat geval verantwoordelijk voor de veiligheid van het product en moet consumenten juist voorlichten over de mogelijke risico’s van het product.

CE-markering

Voor bepaalde producten is CE-markering verplicht. Hiermee geef je aan dat een product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bij een fabrikant buiten de EU, zonder vertegenwoordiger binnen de EU, ben jij als importeur verantwoordelijk om te controleren of de fabrikant alle vereiste stappen heeft gezet t.b.v. het verkrijgen van de juiste CE-markering. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de importeur. De importeur moet erop toezien dat de fabrikant de juiste procedures heeft uitgevoerd en beschikt over de juiste technische documentatie. Ook moet de importeur controleren of het product de juiste CE-markering bevat. Er kunnen voor één product meerdere CE-markeringen verplicht zijn. Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de importeur om te zorgen voor een Nederlandstalige gebruikersinstructie en moet de importeur ervoor zorgen dat het product juist opgeslagen en vervoert wordt zodat de veiligheidsdoeleinden niet in het gedrag komen.

Overige producteisen

Afhankelijk van het product wat je in gaat voeren, kunnen er naast de CE-markering nog andere eisen zijn waar je als importeur rekening mee moet houden. Bij het importeren van elektrische apparatuur ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van deze producten als ze worden afgedankt. Op de website van Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je meer lezen over specifieke eisen per product.

Productaansprakelijkheid

Wanneer een product een gebrek bevat en de consument als gevolg van dat gebrek schade lijdt, dan kan de producent van dat product hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Een product bevat een gebrek als het niet de veiligheid biedt die een consument redelijkerwijs kon verwachten. De producent kan tot 10 jaar na het op de markt brengen van een product, aansprakelijk gesteld worden. Wanneer je producten van buiten de EU importeert, dan wordt de importeur als producent gezien en is de importeur aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. De consument kan in dat geval rechtstreeks bij de importeur aankloppen. Wil je meer lezen over productaansprakelijkheid? Ik schreef er eerder een blog over.

Naast de productveiligheid en productaansprakelijkheid moet je als importeur natuurlijk ook rekening houden met douanekosten, invoerrechten, btw en importdocumenten. Zorg dat je als importeur op de hoogte bent van de producteisen voor het product dat je wil invoeren en ken je risico voor productaansprakelijkheid. Wil je meer weten of wil je dat ik met je meedenk? Neem dan contact met me op. Ik adviseer je graag.

Producten importeren uit China
Producten importeren uit China Houd hier rekening mee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap