Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Wet- en regelgeving is altijd in beweging. Het is bijna onmogelijk om als ondernemer al die (veranderende) wetten en regels bij te houden. Toch wordt er van jou verwacht dat je de wet kent. Om je een handje te helpen heb ik in dit blog de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022 voor je samengevat. Ook blik ik nog even terug op de wetswijzigingen van het afgelopen half jaar. Zo blijf jij op de hoogte en kun je met een gerust hart aan het nieuwe jaar beginnen!

Terugblik

Voordat we naar de komende wetswijzigingen per 1 januari 2022 gaan kijken, neem ik je nog even mee terug in de tijd. Een half jaar geleden schreef ik al een blog over de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2021. Je leest de blog: “Wetswijzigingen per 1 juli 2021” hier terug. De belangrijkste wijzigingen waren:

 • Verbod ongevraagde telefonische verkoop;
 • Wijziging van de auteurswet: transparantieplicht bij licenties + toestemming online dienst voor openbaar maken afbeelding;
 • Statiegeld op kleine plastic flesjes;
 • Alleen nog hoger betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning;
 • Melding paardachtigen;
 • Nieuwe btw-regels voor de verkoop via internet aan EU-landen;
 • Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen;
 • Stijging wettelijk minimumloon;
 • Verbod op de verkoop van wegwerpplastic;
 • Strengere eisen voor warmtepompen en airco’s;
 • Strengere regels voor verkoop alcohol.

De wetswijzigingen per 1 januari 2022

Zo, nu snel door naar de komende wetswijzigingen.

Verlenging geldigheidstermijn cadeaubonnen

De minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen wordt verlengd van één naar twee jaar. Dit geldt voor zowel digitale cadeaubonnen als papieren cadeaubonnen.

Meldplicht nieuwe zorgverlener

Per 1 januari mag je pas starten als zorgverlener als je een melding gemaakt hebt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze wetswijziging geldt voor alle zorgverleners die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) en jeugdhulpaanbieders die hulp verlenen op grond van de Jeugdwet.

Stijging van de Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeer je in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van je fiscale winst. Zo betaal je minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. De percentages voor deze investeringsaftrek worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd naar 27%, 36% en 45% afhankelijk van de categorie waar het bedrijfsmiddel is ingedeeld. 

Verbod op rookruimtes in het bedrijfsleven

Na de sluiting van de rookruimtes in (semi)-publieke en openbare gebouwen, moeten nu per 1 januari 2022 ook alle rookruimtes in het bedrijfsleven gesloten
worden. Het is nog wel toegestaan om een rookruimte te hebben die volledig buiten het gebouw staat. Een afdakje aan het bedrijfsgebouw of een fietsenhok is hiervoor niet toegestaan.

Stijging minimumloon

Zoals elk jaar stijgt ook komend jaar het minimumloon. Per 1 januari 2022 gelden de volgende bedragen voor werknemers van 21 jaar of ouder:
€ 1.725,00 per maand, € 398,10 per week, € 79,62 per dag.

Betere bescherming klokkenluiders

Klokkenluiders die een melding doen van een vermoeden van een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie, hoeven vanaf 1 januari 2022 niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn naar aanleiding van die melding. De bewijslast verschuift hiervoor namelijk naar de werkgever. Ook het verbod van benadeling wordt uitgebreid waardoor een klokkenluider zich hier sneller op kan beroepen. Tot slot wordt de kring van beschermde personen uitgebreid met vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders én sollicitanten.

Stijging bijtelling elektrische auto’s en belasting op benzine- en dieselauto’s

De bijtelling elektrische auto’s, het bedrag dat je bij je winst op moet tellen voor privégebruik van je zakelijke auto, stijgt per 1 januari 2022 van 14% naar 16%. De verhoging is van toepassing op de eerste € 35.000,- van de cataloguswaarde van de auto. Bij een hogere cataloguswaarde geldt voor het overige bedrag een percentage van 22%.

Ook de bpm (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) op benzine- en dieselauto’s stijgt per 1 januari 2022. Koop je een personenauto of importeer je deze? Dan is deze wetswijziging op jou van toepassing. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto en de categorie waar je auto in valt.

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

Ook komend jaar wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd naar € 6.310,-. Deze verlaging is onderdeel van een jaarlijkse verlaging tot het jaar 2036. Hoe minder zelfstandigenaftrek, hoe meer winst je overhoudt en hoe meer inkomstenbelasting je over die winst moet betalen. Je hebt alleen recht op zelfstandigenaftrek als je ondernemer bent voor de Belastingdienst én je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur besteed hebt aan je onderneming. Voldoe je door de Coronacrisis niet aan het urencriterium? Dan mag je er in je aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 vanuit gaan dat je in die periode minstens 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. De zelfstandigenaftrek geldt overigens niet voor rechtspersonen.

Afscherming woonadressen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Woonadressen worden voortaan afgeschermd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze woonadressen zijn alleen nog door overheidsorganisaties, de Belastingdienst, advocaten, notarissen en deurwaarders in te zien als zij hier een autorisatie voor aanvragen.

Juich niet te snel want woonadressen die gelijk zijn aan het vestigingsadres blijven wel zichtbaar. Dit is vaak het geval bij zzp’ers. Het is vanwege de rechtszekerheid van derden in het economisch verkeer noodzakelijk om deze adressen openbaar te houden. Natuurlijk kun je altijd overwegen je bedrijf op een ander adres te vestigingen dan je woonadres.

Wist je dat je ook verplicht bent je vestigingsadres op je website te vermelden? Ook als dit vestigingsadres gelijk is aan je woonadres. Meer hierover lees je hier.

Geen gedwongen openingstijden winkels

Vanaf 1 januari hoef je je als winkeleigenaar niet meer te houden aan eenzijdige wijzigingen van openingstijden door bijvoorbeeld een winkeliersvereniging als je hier niet vooraf uitdrukkelijk akkoord voor hebt gegeven. Heb je in een contract afspraken gemaakt over bijv. koopavonden of koopzondagen? Dan moet je je hier natuurlijk wel aan houden.

Andere eisen drempels nieuwbouwwoningen

Aannemers, architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars opgelet: per 1 januari moeten alle ingangen van nieuwbouwwoningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om die reden is de maximale drempelhoogte voor alle ingangen verlaagd naar 2 cm.

Belastingvrijstelling subsidies coronacrisis

Heb je in 2021 gebruik gemaakt van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) of de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren)? Dan hoef je over deze ontvangen subsidies geen inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen in 2022.

Geen sigarettenautomaten meer in de horeca

Horecaondernemers mogen geen sigaretten meer verkopen. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari ook geen in werking zijnde sigarettenautomaten meer in hun zaak mogen hebben staan.

Bv’s en Nv’s met lagere winsten worden minder belast 

Per 1 januari 2022 wijzigt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb). Dit heeft tot gevolg dat je minder vpb gaat betalen. Je betaalt vanaf 1 januari 2022 geen 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 245.000 euro maar over de eerste € 395.000.

Strengere eisen toegangseisen milieuzone voor vrachtauto’s

Vanaf 1 januari 2022 is de milieuzone voor vrachtauto’s (en autobussen) alleen nog voor dieselvrachtwagens met emissieklasse 6 en elektrische vrachtauto’s toegankelijk. Dit betekent dat dieselvrachtwagens met emissieklasse 4 en 5 geen toegang meer hebben tot een milieuzone. Let hier dus op bij het bepalen van je route. De volgende gemeentes hebben milieuzones: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem (per 1/1/22), Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Nieuwe regels webshops en online platforms

Het duurt nog even maar vanaf mei 2022 treden er nieuwe regels voor eigenaren van een webshop of online verkoopplatform in werking. Deze regels gelden ook voor ondernemers die via social media verkopen. In het nieuwe jaar zal ik hier een speciale blog aan wijden.

Nu je weet wat de wetswijzigingen per 1 januari 2022 zullen zijn, kun je maatregelen gaan nemen om aan die wet te voldoen. Wil je praktisch advies, wil je meer weten over een bepaalde wet of regeling of heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag!

Wetswijzigingen per 1 januari 2022
Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap